dit is de website van Asha ten Broeke

/ ashatenbroeke@gmail.com / over asha ten broeke / zoeken

Vertel een macho vlak voordat hij aan een moeilijke taak moet beginnen vooral niet dat mannen hierop doorgaans goed scoren. Dat zorgt er namelijk voor dat hij meer stress voelt: zijn hartslag versnelt en zijn bloeddruk gaat omhoog. Sonja van Well noemt dit het ‘gendermatch’ effect, oftwel: hoe meer iemand zich identificeert met zijn (of haar) sekse, hoe meer stress een moeilijk maar typisch mannelijk (of vrouwelijk) klusje oplevert. Op 18 maart promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek.

Als erg een erg mannelijke man voorafgaand aan een moeilijke opdracht te horen krijgt dat ervoor ’typische mannenvaardigheden’ vereist zijn, dan stijgt zijn stressniveau. Volgens Van  Well komt dit doordat de macho zo wordt uitgedaagd om extra goed te presteren. Zouden hij dat niet doen, dan is zijn eigenwaarde in geding, meent Van Well. Met andere woorden: hij doet hard zijn best geen watje te zijn. Zo hard, dat hij daardoor extra in de stress raakt.

Dit effect werkt trouwens alleen als de stresstaak moeilijk genoeg is. Bij een gemakkelijker getallentest treedt er juist een ‘gendermismatch’ effect op: mannelijke mannen scoren hoger op de stressschaal als ze hebben gehoord dat juist vrouwelijke eigenschappen nodig zijn. Van Well denkt dat macho’s dan redeneren dat ze klaarblijkelijk de juiste kwaliteiten voor de test missen, waardoor ze hun beste beentje voorzetten. En dat maakt weer dat ze meer stress hebben.

Voor vrouwelijke vrouwen werkt het gendereffect overigens precies hetzelfde. Bij een moeilijke taak raken ze erg in de stress na een vrouweninleiding, en bij een gemakkelijke taak juist na een mannelijke instructie. Ga je dus iets moeilijks doen, sta er dan niet te veel bij stil of het een mannen- of een vrouwenklus is. Dat is beter voor je bloeddruk.

logo kennislinkLees een langere versie van het artikel ‘Mannelijke taak geeft macho meer stress’ (door Asha ten Broeke) op de populair-wetenschappelijke website Kennislink.nl

© Asha ten Broeke. Alle rechten voorbehouden.